Foto: Lid heeft een hommel op haar vinger

LenteWeekend

De bijen zoemen, de bloemen geuren en een nieuw Jekali- jaar is begonnen! Elk jaar schieten we uit de startblokken op het eerste weekend na de paasvakantie met ons LenteWeekend. De lente geeft zin in nieuwe avonturen – en daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. 

Dit weekend is een ideale gelegenheid voor nieuwkomers om eens van de Jekali- sfeer te komen proeven en voor de ervaren rotten om elkaar na de eenzame wintertijd weer terug te zien. We verwelkomen graag iedereen tussen 13 en 18 jaar met of zonder visuele beperking. Niet twijfelen, maar doen! 

ZomerKamp

Het absolute hoogtepunt van het Jekali-jaar is zonder twijfel het ZomerKamp. Van 22 tot en met 31 juli trekken we er samen op uit voor tien onvergetelijke zomerdagen! Na maandenlange voorbereidingen staat de leidingsploeg klaar met de leukste spelen, de beste uitstapjes en de gekste 

ideeën… er zal geen tijd over zijn om je te vervelen! Gedurende heel het kamp houden we er rekening mee dat niet iedereen even goed ziet en helpen we elkaar – maar we maken vooral ontzettend veel plezier en zorgen voor momenten die we nog lang zullen koesteren. Het kamp is er voor alle nieuwe en bekende leden tussen 13 en 18 jaar, met of zonder visuele beperking! 

Foto: Enkele leden en leiding in het water op zomerkamp

HerfstWeekend

Eind oktober sluiten we het Jekali-jaar af met het HerfstWeekend. Het is een uitstekend moment om kampherinneringen op te halen en om nog eens bij te praten met je Jekali-vrienden. 

Natuurlijk zorgt de leidingsploeg ook tijdens dit weekend voor een hoop schitterende activiteiten, dus nieuwe deelnemers zullen zeker niet uit de boot vallen! Dit weekend is er voor iedereen tussen 13 en 18 jaar, met of zonder visuele beperking. Ook wie er de rest van het Jekali-jaar niet bij kon zijn is welkom! 

Foto: Een groepje overlegt voor een spel op een van onze herfstweekends

OudLedenWeekend

Op aandringen van de 18+ Jekali-generatie werd in 2011 voor het eerst een OudLedenWeekend georganiseerd. De inschrijvingen stroomden binnen en het weekend werd een enorm succes! De activiteiten worden voorbereid door de deelnemers zelf, onder coördinatie van een eindverantwoordelijke. Zo kan ook de (oud-)leiding nog eens de rebelse deelnemer uithangen! Dit weekend wordt georganiseerd voor iedereen ouder dan achttien (met of zonder visuele beperking) die ooit meeging op weekend of kamp. Dit geldt zowel voor deelnemers, leiding als kookploeg. Ook leden van het vroegere Jongerenkamp zijn welkom! 

Foto: Enkele oudleden en leiding in de bossen in Durbuy op survival

Timing 

Voor alle activiteiten proberen we zoveel mogelijk hetzelfde moment te kiezen. Dit met uitzondering van het OudledenWeekend. Het LenteWeekend vindt altijd plaats het eerste weekend na de paasvakantie. Ons ZomerKamp gaat elk jaar door van 22 tot 31 juli. Onze laatste activiteit, het HerfstWeekend doen we steeds het laatste weekend voor de herfstvakantie.

Praktisch

Waar gaan we naartoe?

Aangezien onze deelnemers uit heel Vlaanderen komen, proberen we ook de activiteiten zoveel mogelijk te spreiden over het hele land. Er wordt telkens een kamphuis gereserveerd waarin alles voorhanden is: sanitair, keuken, refter,… We slapen altijd in een gebouw, meestal zijn er bedden voorzien maar voor een Lente- of HerfstWeekend kan het wel eens gebeuren dat de deelnemers een matje of luchtmatras moeten meebrengen. Dat wordt dan uiteraard duidelijk op voorhand gemeld! Verder beschikken we steeds over een eigen terrein buiten en enkele zalen in het kamphuis waar de activiteiten kunnen doorgaan in geval van regen of koude. 

Vervoer?

Omdat de deelnemers vanuit heel Vlaanderen komen is het meest logische verzamelpunt de kampplaats zelf. Iedereen moet dus zelf ter plaatse geraken en na het kamp of weekend weer thuis geraken. Wie met het openbaar vervoer komt, wordt wel door ons opgehaald aan het station, we zorgen er ook voor dat zij nadien weer veilig op trein of bus geraken. Tijdens het kamp of de weekends maken we heel wat uitstapjes. Hiervoor maken we vaak gebruik van het openbaar vervoer, omdat dit gratis is voor mensen met een visuele beperking samen met hun begeleider. Verder zijn er ook een aantal mensen in de leiding of in de kookploeg die met de auto rijden dus daar maken we soms ook wel eens gebruik van. Uiteraard gaan we ook regelmatig te voet op pad! 

Wat doen we?

Onze activiteiten zijn erg vergelijkbaar met wat je bij een andere jeugdbeweging zou doen: pleinspelen, knutselen, verkleden, kwissen, zingen, enzovoort. Die spelletjes spelen we zowel binnen als buiten. Soms zijn de activiteiten heel actief, dan weer eens rustiger. We maken het dorp onveilig of trekken het bos in. Het enige verschil met een ‘gewoon’ kamp of weekend is dat we alles een beetje aanpassen zodat mensen met een visuele beperking er ook aan kunnen deelnemen. Die aanpassingen kunnen sterk variëren: de zienden kunnen bijvoorbeeld geblinddoekt worden zodat iedereen gelijk is, we werken met voelen en geluid of we schrijven opdrachten in braille… Kortom, we maken heel veel plezier en zorgen ervoor dat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn! 

Wat eten we?

We nemen onze eigen kookploeg mee! Zij zorgen elke dag voor heerlijke, verse maaltijden: ’s morgens eten we brood met verschillende soorten beleg, ’s middags is er een lekkere warme maaltijd voorafgegaan door soep en vergeet natuurlijk het dessertje niet, dan nog een vieruurtje en we eindigen de dag opnieuw met een broodmaaltijd. Vegetariërs kunnen een aangepaste maaltijd krijgen, gewoon even laten weten op voorhand! Onze koks zijn er erg op gesteld om gezond en gevarieerd te koken. Ze maken ook graag plezier dus je mag je dagelijks aan een heus kooklied verwachten!