Hieronder lees je meer over wie we zijn en wat we doen. 

Wat 

Onder de vleugels van Blindenzorg Licht en Liefde en VeBeS werd meer dan dertig jaar geleden voor het eerst het Jeugdkamp georganiseerd. Wat toen slechts een éénmalig zomerkamp was, is intussen uitgegroeid tot een heuse jeugdvereniging. Sinds 2011 spreken we dan ook niet langer van Jeugdkamp Licht en Liefde, voortaan is het kortweg Jekali!  

De missie van Jekali is de integratie tussen jongeren met een visuelebeperking en hun ziende leeftijdsgenoten. Deze twee groepen worden heel bewust samengebracht om aan te tonen dat een beperking geen obstakel hoeft te zijn om plezier te maken. Die boodschap geldt dan ook voor beide partijen: je hoeft je niet anders te gedragen tegenover iemand met een beperking, en iemand die blind of slechtziend is hoeft zich anderzijds niet altijd zo onzeker te voelen. Jekali wil duidelijk maken dat een visuele handicap zich beperkt tot je ogen. Verder kan je evenveel plezier maken en ben je net zo grappig, interessant en getalenteerd als je ziende leeftijdsgenoten!  

Er worden jaarlijks verschillende weekends en een zomerkamp georganiseerd. De activiteiten zijn erg vergelijkbaar met die van een andere jeugdvereniging maar worden zoveel mogelijk aangepast. Zo kunnen ook blinden en slechtzienden er volwaardig aan deelnemen. Je kan je dus evenzeer verwachten aan een bosspel of een dropping, wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen! Dat doen we bijvoorbeeld door de opdrachten in braille te schrijven, visuele aspecten te vervangen door geluid of tastbare dingen, enzovoort. Zienden en niet-zienden werken samen en helpen elkaar, waardoor je op een heel andere manier met elkaar leert omgaan.  

Voor iedereen dus een erg leerrijke, maar vooral een enormleuke ervaring!  

Foto: Jekali-er daalt af van een steile helling in Durbuy

Door wie 

Jekali wordt volledig georganiseerd en geleid door vrijwilligers. De meeste onder hen gingen eerst mee als deelnemer en stroomden zo door naar de leidingsploeg of kookploeg. Eens je deel bent van de fantastische Jekali-groep neem je er immers niet snel afscheid van!  

De leidingsploeg bestaat uit een zestal jongeren ouder dan 18. Een aantal onder hen heeft een visuele handicap en bewijst dat dit geen obstakel hoeft te zijn om verantwoordelijkheden te dragen. Het hele jaar door wordt er hard gewerkt om alle activiteiten voor te bereiden. De leidingsploeg bedenkt voor elk weekend en kamp een schitterend thema en verzint telkens opnieuw de leukste en origineelste spelen en uitstapjes!  

Daarnaast is er ook de kookploeg. Drie à vier vrijwilligers offeren hun vrije tijd op om elke Jekali-dag te voorzien van een heerlijke maaltijd! Tussen de potten en pannen wordt dagelijks een kooklied geschreven dat we samen zingen voor het eten.  

Joke neemt de coördinatie van het geheel voor haar rekening en zorgt dus voor de nodige omkadering voor deze twee onmisbare ploegen. Ze houdt zich bezig met de inschrijvingen, kamphuizen zoeken, de financiën beheren en alle communicatie.  

Jekali maakt deel uit van de vakantiewerking van VeBeS, de Vereniging voor Blinden en Slechtzienden. De steun van VeBeS is onmisbaar om het project van Jekali te verwezenlijken. Niet alleen zorgen zij voor een aantal praktische zaken zoals verzekeringen en boekhoudkundige ondersteuning, ook hun jarenlange ervaring en brede netwerk zijn een enorme meerwaarde.  

Tenslotte zijn er nog heel wat extra helpende handen. Vrienden en familie zetten zich regelmatig in om ons te helpen met allerlei dingen: vervoer van het materiaal, hulp bij sponsoracties, reclame maken, enzovoort. We kunnen ook altijd rekenen op de steun van de oud-leden die bijspringen waar nodig.  

Foto: Enkele leiders staan met hun rug naar de camera, ze hebben allemaal een Jekali trui aan

Voor wie 

Jekali richt zich in de eerste plaats op jongeren tussen 13 en 18 jaar oud. Voor elke activiteit wordt een groep van een twintigtal personen samengesteld waarvan de helft mét en de helft zonder visuele beperking. Er is geen enkele verplichting om aan alle activiteiten deel te nemen. Indien je enkel vrij bent tijdens de weekends, of alleen kan deelnemen aan het kamp dan is dat geen enkel probleem! Nieuwe mensen zijn op elk moment van het jaar welkom!  

Daarnaast zijn er sinds kort ook de OudLedenWeekends, voor wie niet langer in aanmerking komt om deel te nemen aan de activiteiten. Voor deze weekends kan iedereen ouder dan achttien, die ooit aan een Jekali-activiteit voor jongeren deelnam, zich inschrijven. Voorlopig worden in deze groep nog geen nieuwkomers toegelaten.  

Ziende en niet-ziende personen nemen op een gelijkwaardige manier deel aan de weekends en kampen. Deelnemers zonder visuele beperking krijgen de titel ‘begeleider’. Dat wil zeggen dat we van hen verwachten dat ze hier en daar een handje toesteken wanneer de blinde en slechtziende deelnemers hulp nodig hebben. Dat kan erg variëren: de melk aangeven aan tafel, iemand bij de arm nemen wanneer we op stap gaan, een brief voorlezen,… Je hoeft hiervoor geen speciale vaardigheden te bezitten, je zal al snel merken dat je met een kleine moeite een wereld van verschil kan maken!  

Wie wél een visuele beperking heeft, komt bij Jekali in een zeer ontspannen omgeving terecht: iedereen weet dat je iets aan je ogen hebt en houdt er rekening mee, alle activiteiten zijn aangepast zodat er geen uitzonderingen gemaakt moeten worden voor jou, er is altijd een helpende hand in de buurt, enzovoort! Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je duidelijk aangeeft wat je al dan niet zelf kan, en dat je zelf hulp vraagt wanneer je die nodig hebt.  

Foto: Een spel wordt gespeeld waarbij je elkaar in een kring op de grond moet proberen trekken